Fordelskortet
 

Kan jeg endre navn og adresse i min profil?

Det er ikke mulig å endre på navn eller adresse i min profil. Du må kontakte det Boligbyggelaget du er medlem i slik at de kan gjøre disse endringene i sitt register.
 
Det er kun boligbyggelagenes registre som brukes til oppdatering av Fordelskortdatabasen, og dette skjer rundt den 15. hver måned. Det kan derfor gå noe tid fra dine endringer er meldt til boligbyggelagene til det oppdateres i din profil på fordelskortet.no.