Fordelskortet
 
Dersom du har flere medlemskap i ulike bol...
Det er ikke mulig å endre på navn eller ad...
Du har fått ovennevnte beskjed når du forsøkte å aktivere...
Dersom du ikke har aktivert medlemskortetkortet ditt ti...
Du må ha en e-postadresse for å aktivere Medlemsk...
Å "aktivere kortet" betyr at man fyller ut...
Medlemskortet er et felles bonussystem....
Det er kun medlemmer av boligbyggelagene under so...
For å få oversikt over oppspart bonus må du aktiv...
For å aktivere kortet ditt klikker du "Akt...
For å få utbetalt oppspart bonus må du før...
Kortet skal kun aktiveres én gang. Dersom ...